Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015 | 14/08/2015 02:08

14/8/2015, Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2016

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), τη 26η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2016.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 27η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).