Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

29/4/2015, Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων

29.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:32

Από τον Δήμο Χανίων δίδεται στη δημοσιότητα το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων, το οποίο ελήφθη κατά πλειοψηφία με την υπ΄ αριθμ. 306 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2015.

Ειδικότερα, στο ψήφισμα επισημαίνεται:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων παρά το ό,τι διαφωνεί με τον τρόπο, που επέλεξε η κυβέρνηση να δεσμεύσει τα χρηματικά διαθέσιμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρεί τη σωτηρία της ίδιας της χώρας, ως πρωτεύον παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις και τις πρόσθετες δυσκολίες, που δημιουργεί στους Δήμους η δέσμευση των διαθεσίμων τους.

Πρέπει να ισχύσουν οι διευκρινήσεις, που τέθηκαν για το ζήτημα αυτό στον πρωθυπουργό από την ΚΕΔΕ και θα ορίζουν ως διαθέσιμα για δέσμευση, τα ποσά εκείνα, που πραγματικά δεν χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία των Δήμων.

Παράλληλα δηλώνουμε ότι δεχόμαστε αυτή η δέσμευση να ισχύσει μόνο για όσο χρόνο χρειαστεί και όχι επ’ αόριστον.

Γι’ αυτό και δεν αρνούμαστε με τις προϋποθέσεις, που προαναφέραμε να συνεισφέρουμε στη σωτηρία της χώρας από την χρεοκοπία, καταθέτοντας τα διαθέσιμα του Δήμου μας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ανάγκη για εσωτερικό δανεισμό από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύει τους κινδύνους, που υπάρχουν, από την παράταση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Αυτό, που προέχει, είναι η κυβέρνηση να φροντίσει, ώστε να επιτευχθεί άμεσα η καλύτερη δυνατή συμφωνία με τους δανειστές”.