Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

30/04/2015, Εργασία ετήσιας συντήρησης 3 συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού( ψυκτών), με απευθείας ανάθεση.

30.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:46

                                           O ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «συντήρησης 3 συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού (ψυκτών), προϋπολογισμού 210,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες: Ετήσια συντήρηση 3 συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού σε 4 σταδία. Περιλαμβάνει 3 προφίλτρα, και ένα τελικό εμπλουτισμού από κοκοφοίνικα και ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα. Επίσης έλεγχο ηλεκτροβάνας και βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Εργασία συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού (ψυκτών), έως και την Παρασκευή 08/05/2015