Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

31/7/2015, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 5/8/2015

31.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:59

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 5η του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 5/8/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 46541/30-7-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2011-2012-2013 {Πρόεδρος}

 2. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 464/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ'αριθμ. 421/2015 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κρήτης {Δήμαρχος}

 3. Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τον εμβολιασμό των εργαζομένων {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων, για τη συμμετοχή του σε Διεθνές Συμπόσιο με θέμα “Ελληνική Μυθολογία και Σύγχρονη Ανάπλαση”, που θα πραγματοποιηθεί στο Οροπέδιο Λασιθίου {Δήμαρχος}

 5. Τροποποίηση της υπ' αριθμ.1056/2014 απόφασης ΔΣ περί αντικατάστασης μελών του ΔΣ της Δημοτικής Πινακοθήκης {Δήμαρχος}

 6. Τροποποίηση της υπ' αριθμ.755/2014 απόφασης ΔΣ περί αντικατάστασης μέλους του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Δήμαρχος}

 7. Τροποποίηση της υπ' αριθμ.756/2014 απόφασης ΔΣ περί αντικατάστασης μέλους του ΔΣ του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}

 8. Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ για την “προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του” {Μανίτης}

 9. Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών για την “προμήθεια εξοπλισμού για τον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων για τα είδη των Ομάδων Α', Γ', Ε' και Ζ'” {Μαυρομμάτης}

 10. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων για το έτος 2014 {Βαρουδάκης}

 11. Αίτημα για την ανάθεση της διαχείρισης της οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων {Βαρουδάκης}

 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 {Αλεξανδράκης}

 13. Αναμόρφωση – δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2015 {Αλεξανδράκης}

 14. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2015 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 15. Μείωση μισθώματος καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς {Αλεξανδράκης}

 16. Μείωση μισθώματος καταστήματος Νο 17 Ν.Δ.Α. (ισόγειο Δημαρχείου) {Αλεξανδράκης}

 17. Παράταση εκμίσθωσης χώρου εντός του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας στη ΔΕΗ Α.Ε. {Αλεξανδράκης}

 18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καρεκλών εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 19. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 20. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 21. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 22. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 23. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 24. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα λόγω εξόφλησής τους {Αλεξανδράκης}

 25. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα λόγω διπλοεγγραφής {Αλεξανδράκης}

 26. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα λόγω διπλοεγγραφής {Αλεξανδράκης}

 27. Διαγραφή οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησής της {Αλεξανδράκης}

 28. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα λόγω διορθωτικής {Αλεξανδράκης}

 29. Συνδιοργάνωση έκθεσης βιβλίου στο Παλιό Λιμάνι {Περράκη}

 30. Επανεξέταση θέσης στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου (Χριστίδης) {Φραγγεδάκης}

 31. Οριστική απομάκρυνση σχολάζοντος περιπτέρου το οποίο βρίσκεται στη Δ.Ε. Χανίων {Φραγγεδάκης}

 32. Αίτημα για διοργάνωση επιστημονικού φόρουμ υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 33. Κανονισμός χορήγησης δωροεπιταγών supermarket, προϊόν χορηγίας από επιχειρηματίες ή πολίτες για στήριξη άπορων πολιτών {Φραγγεδάκης}

 34. Αίτημα Μιχαήλ Βλατάκη περί ονομασίας του κτιρίου του Δημοτικού Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίου Ματθαίου {Κεμεσίδης}

 35. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Κεμεσίδης}

 36. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 37. Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση εικονοστασίου επί στηθαίου της οδού Γεωργακάκηδων {Κεμεσίδης}

 38. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 080203 στο Ο.Τ. Γ947 σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” Δήμου Χανίων (Σταματάκη Πηνελόπη, Σταματάκης Παναγιώτης κ.λ.π.) {Κεμεσίδης}

 39. Ανάκληση της υπ'αριθμ. 408/2015 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Κεμεσίδης}

 41. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» {Κεμεσίδης}

 42. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων» {Κεμεσίδης}

 43. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης}

 44. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση οικισμών Ανώπολης, Χώρας Σφακίων, Κομιτάδες Δήμου Σφακίων» {Κεμεσίδης}

 45. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή – συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμών Ανώπολης, Χώρας Σφακίων, Κομιτάδες Δήμου Σφακίων» {Κεμεσίδης}

 47. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Λούχι Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 48. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Έργα Δασικής Αναψυχής Ανάδειξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος στη νήσο Αγ. Θεοδώρων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 49. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμορφώσεις Κοιμητηρίων του Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 50. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή τουαλετών γηπέδου Σούδας” {Κεμεσίδης}

 51. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση των γηπέδων αντισφαίρισης Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας” {Κεμεσίδης}

 52. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης” {Κεμεσίδης}

 53. Έγκριση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Κεμεσίδης}

 54. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας της Ακαδημίας ποδοσφαίρου Ακρωτηρίου “ΛΕΟΝΤΕΣ” {Αδοντάκης}

 55. Συνδιοργάνωση του “Αγώνα Chania Aquathlon 2015” με τον αθλητικό σύλλογο “Άνεμος Χανίων” {Αδοντάκης}

 56. Έγκριση διοργάνωσης τουρνουά 3χ3 Καλαθοσφαίρισης {Αδοντάκης}

 57. Επιχορήγηση στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων {Αδοντάκης}

 58. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Φραγκάκης}

 59. Επιχορήγηση του Συλλόγου “Κύτταρο Χαλέπας” {Φραγκάκης}

 60. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρησης Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών” κατ' εξαίρεση της υπ' αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Κουρουπάκη) {Πουλιδάκης}

 61. Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων” {Πουλιδάκης}

 62. Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης για την αντικατάσταση του Προέδρου και του αναπληρωτή του, της επιτροπής παραλαβής προμηθειών (α) “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Χανίων και (β) “Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Αποκόρωνα” {Πουλιδάκης}