Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

16/3/2015, Προκήρυξη Επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Χανίων

16.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:50

Στην προκήρυξη της επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Χανίων προχωρά η Δημοτική Αρχή. Η επιλογή θα γίνει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 16.00.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ενώ δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της διοίκησης του Δήμου και των σχέσεών του με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης, που ο ίδιος εντοπίζει. Η επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την ευκαιρία της προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη, ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Τάσος Βάμβουκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας σημαντικός θεσμός της Αυτοδιοίκησης που ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Όπως είναι γνωστό, η επιλογή του προσώπου, που θα ασκήσει καθήκοντα Συμπαραστάτη εξαρτάται από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς η διαδικασία απαιτεί διευρυμένη πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής δεν είναι η προσπάθεια επιβολής συγκεκριμένου προσώπου. Αυτή είναι μία τακτική η οποία, όπου επιχειρήθηκε στο παρελθόν, έχει αποτύχει. Στόχος μας είναι να εκφραστεί η ελεύθερη βούληση των δημοτικών συμβούλων, έτσι ώστε να επιτευχθεί πραγματική συναίνεση στην τελική επιλογή του καταλληλότερου προσώπου, κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες».

Επισυνάπτεται αναλυτικά η προκήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.chania.gr/press-release/contests-proclamation/simparastatis1632015.html .

Προκήρυξη Επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

π1