Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

23/9/2015, Υπογραφή συμβάσεων για την πυρασφάλεια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων & την αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου του βενζινάδικου των συνεργείων: Από τον Δήμαρχο Χανίων, Τ. Βάμβουκα

23.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:25

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, η σύμβαση για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» καθώς και η 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου: “Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου – Κατασκευή Βενζινάδικου συνεργείων Δήμου Χανίων”.

Το έργο “Κατασκευή Δικτύου Πυρόσβεσης & Μέτρων Πυρασφάλειας” στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων έχει προϋπολογισμό 125.000 € (με Φ.Π.Α.).

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο αφορά στην ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερο χώρο, λόγω του γεγονότος ότι φιλοξενεί ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, συχνά με κινητικά προβλήματα. “Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα πληροί τις απαραίτητες συνθήκες Πυρόσβεσης και Πυρασφάλειας, μηδενίζοντας τον κίνδυνο δημιουργίας και εξάπλωσης τυχόν πυρκαγιάς”, τονίζει στη δήλωση του ο κ. Βάμβουκας.

Στο μεταξύ, οι εργασίες, που προβλέπεται να γίνουν με τη συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου: “Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου – Κατασκευή Βενζινάδικου συνεργείων Δήμου Χανίων” αφορούν:

  • Την εγκατάσταση μίας επιπλέον δεξαμενής καυσίμων (βενζίνης).

  • Την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης στόλου, λόγω της εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών.

  • Την ολοκλήρωση της περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου, με την τοποθέτηση δύο συρόμενων θυρών.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 81.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει σε ενενήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

p1

p2