Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

13/10/2015, «Πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών»

13.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:45

 

Ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης και βάσει των

διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις μεταναστευτικές κοινότητες σε συνάντηση διαβούλευσης προκειμένου να οριστούν τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

 

Ως μέλη ορίζονται:

 

Α) δημοτικοί σύμβουλοι

 

Β) εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου,

 

Γ) εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο και

 

Δ) εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, δράση σχετική με τα ζητήματα μετανάστευσης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Περάκης