Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

13/2/2015, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/2/2015

13.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 18/2/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 8217/13-2-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (Δήμου Χανίων - ΚΕΚ ΜΑΙΧ) {Περράκη}

 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα {Περράκη}

 3. Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το έτος 2015 {Κωτσάκη}

 4. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 36/2015 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τη στοχοθεσία του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 5. Μεταβίβαση Μισθωτικής Σχέσης καταστημάτων 39 & 41 της Κ.Δ.Α. {Αλεξανδράκης}

 6. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε.-ΟΤΑ {Αλεξανδράκης}

 7. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας - μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Αλεξανδράκης}

 8. Ψηφίσεις πιστώσεων για οδοιπορικά έξοδα Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων {Αλεξανδράκης}

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου οικισμού Χορδακίου» {Κεμεσίδης}

 10. Έγκριση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης και τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων στα πλαίσια της πράξης "Υλοποίηση Εναλλακτικών Τρόπων Κυκλοφορίας για τη Μείωση Εκπομπών Αέριων Ρύπων" ΟΠΣ 374519 {Μαράκης}

 12. Παραχώρηση της Κινητής Μονάδας Συμβουλευτικού Σταθμού στο ΔΟΚΟΙΠ {Βλαχάκης}

 13. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στη Δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος "Επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή 2015-2020" {Φραγκάκης}

 14. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χανίων για το έτος 2015 με την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. {Κοτζαμιχάλης}

 15. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων για το έτος 2015 με την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. {Κοτζαμιχάλης}