Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

20/11/2015, Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/11/2015

20.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:35

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 25/11/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 72504/20-11-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

 1. Καθορισμός τελών διαφήμισης {Αλεξανδράκης}

 2. Καθορισμός δημοτικών τελών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων {Αλεξανδράκης}

 3. Καθορισμός καταστημάτων που θα υπαχθούν στην καταβολή του τέλους 0,5% {Αλεξανδράκης}

 4. Καθορισμός δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων {Αλεξανδράκης}

 5. Έγκριση προαιρετικής επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης στη σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 6. Διαγραφή οφειλής από τέλη παρεπιδημούντων της Κοινωνίας Γιακουμάκη Μαρίνα-Ελένη-Πολυχρόνης {Αλεξανδράκης}

 7. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Λιανοπούλου Ευαγγελία) {Αλεξανδράκης}

 8. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Κοζωνάκη Ανδριανή) {Αλεξανδράκης}

 9. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Βενιανάκη Μαρία) {Αλεξανδράκης}

 10. Έγκριση μελέτης για την “Υπηρεσία καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για ένα έτος” {Κοτζαμιχάλης}

 11. Κοπή επικίνδυνου δέντρου στο Δημοτικό Κήπο {Κοτζαμιχάλης}

 12. Έγκριση προμήθειας υλικών βιολογικής καταπολέμησης εντόμων {Κοτζαμιχάλης}

 13. Έκδοση ημερολογίου έτους 2016 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Το Ρόδο” με θέμα “Ο Παραδοσιακός Οπλισμός των Κρητών” {Περράκη}

 14. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του στο 1ο Διαδημοτικό Συνέδριο Πολιτισμού {Περράκη}

 15. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση Δημοτικού Ιατρείου Μικρών Ζώων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της Μελέτης με τίτλο “Οριοθέτηση τμήματος ρέματος νότια πρώην Δημαρχείου Ν. Κυδωνίας και αποτύπωση ιδιοκτησίας” {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015” {Κεμεσίδης}

 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου “Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων εκτός Σχεδίου Πόλεως” του έτους 2015 {Κεμεσίδης}

 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάδειξη κτιρίου Μπικουβάρη ή Μπικουβαράκη και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων” {Κεμεσίδης}

 21. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου “Παράκαμψη Χανίων, Κόμβος σύνδεσης με λιμάνι Σούδας και αεροδρόμιο, τμήμα Εθνική Οδός με αρ. 90 (Β.Ο.Α.Κ.)” {Κεμεσίδης}

 22. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη βράβευση με τη “Γαλάζια Σημαία” υποψηφίων ακτών του Δήμου Χανίων για το έτος 2016 {Φραγγεδάκης}

 23. Τοποθέτηση καμπίνας WIND ΕΛΛΑΣ στα Κουνουπιδιανά της Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Φραγγεδάκης}

 24. Καθορισμός θέσης άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο (καντίνα) εντός της Δ.Κ. Δαράτσου {Φραγγεδάκης}

 25. Μετατροπή εισφοράς από χρήμα σε γη στη περιοχή “ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ” του Δήμου Χανίων για την ιδιοκτησία της κ. Στεφανουδάκη Ιωάννας {Φραγγεδάκης}

 26. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή “ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ” Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 27. Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Μαράκης}

 28. Προμήθεια μικροτσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Μαράκης}

 29. Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Φραγκάκης}

 30. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Οβελιστήριο χωρίς παρασκευαστήριο με σκεύη μιας χρήσεως) κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Πουλιδάκης}

 31. Αντικατάσταση υλικών και παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών που αφορούν την “Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το κέντρο στήριξης ΑμεΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου