Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

27/3/2015, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την 1η/4/2015

27.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Περάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 1/4/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 16887/27-3-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας {Δήμαρχος}

 2. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 891/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2015 {Δήμαρχος}

 3. Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τον εμβολιασμό των Εργαζομένων {Δήμαρχος}

 4. Προσωρινή μεταφορά της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου {Κωτσάκη}

 5. Αποζημίωση της Προέδρου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το διάστημα 1/10/2014 έως 31/12/2014 {Κωτσάκη}

 6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού στον κ. Ντρέκη Ανέστη {Αλεξανδράκης}

 7. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015 {Αλεξανδράκης}

 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για τον καθαρισμό των ακτών {Αλεξανδράκης}

 10. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης {Αλεξανδράκης}

 11. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ)» {Στεργιάννης}

 12. Καθορισμός ορίου προκαταβολής για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Κατεδάφιση Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων – χρήση 2013” {Κεμεσίδης}

 14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναπλάσεις παιδικών χαρών Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή Οδικού Δικτύου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 16. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση Θερμομόνωσης και Ενεργειακής Απόδοσης Σχολείου Χρυσοπηγής Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού – οδοφωτισμού Δ.Ε. Χανίων {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδορείθρου {Κεμεσίδης}

 19. Συγκρότηση επιτροπής αθλητισμού {Αδοντάκης}

 20. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή και εκτίμηση της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση Διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων {Αδοντάκης}

 21. Συνδιοργάνωση δράσης για το ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων {Περράκη}

 22. Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Ινστιτούτο Γκαίτε Χανίων και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με τίτλο “Μια γιορτή στου Νούρι” {Περράκη}

 23. Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου με τίτλο “Που πας με τέτοιαν άνοιξη καλέ μου” με ερμηνευτή το Λουδοβίκο των Ανωγείων {Περράκη}

 24. Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί επιχορήγησης του Συλλόγου ΣΥΝ-ΚΙΝΗΣΗ για συνδιοργάνωση του 8ήμερου φεστιβάλ “DANCE DAYS – ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΧΑΝΙΑ 2015” {Περράκη}

 25. Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Συμβολή στην εμψύχωση και εξειδίκευση εκπαιδευτών και στελεχών του τόπου» {Περράκη}
 26. Αγορά πινάκων και αναλωσίμων ειδών μουσικών οργάνων για την λειτουργία των τμημάτων εκμάθησης μουσικής από την Φιλαρμονίκη Ορχήστρα του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 27. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων με δικό του περίπτερο στην Έκθεση “ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση” που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης {Μαράκης}

 28. Αίτημα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ψητοπωλείο)” κατ'εξαίρεση της υπ'αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Μαράκης}

 29. Ορισμός υπευθύνου του έργου “Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης” και ορισμός επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης του εν λόγω έργου {Μαράκης}

 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (LEGAL AID) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων {Φραγκάκης}

 31. Έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014 {Φραγγεδάκης}

 32. Καταβολή αποζημίωσης λόγω αναλογισμών στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 10044 στο Ο.Τ. 1189 Σχεδίου Πόλεως “Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή” Λαγογιάννη – Παπουτσάκη Ελ. {Φραγγεδάκης}

 33. Έγκριση πληρωμής ποσού αποζημίωσης που θα καταβληθεί για λογαριασμό του Δήμου Χανίων από τρίτο {Φραγγεδάκης}

 34. Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1020-1022-1025, ιδιοκτησία 062266 Σχεδίου Πόλεως “Παρηγοριά Βαμβακόπουλου” {Φραγγεδάκης}

 35. Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 1172, ιδιοκτησία 027058 Σχεδίου Πόλεως “Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή” {Φραγγεδάκης}

 36. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μπενάκη) {Φραγγεδάκης}

 37. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ηλιάκη) {Φραγγεδάκης}

 38. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μπενάκη) {Φραγγεδάκης}

 39. Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Ελευθερίου Διγαλάκη {Φραγγεδάκης}

 40. Έγκριση αντικατάστασης φίκου {Κοτζαμιχάλης}

 41. Παράταση σύμβασης έργου κλαδέματος δέντρων {Κοτζαμιχάλης}