Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

29/4/2015, Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χανίων: Στις 4/5/2015

29.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:26

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 4η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

3

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΔΣΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

4

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

5

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

6

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ”

10

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΛΕΒΗΤΩΝ – ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΔΙΣΟΥ

12

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΙΧ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2014

15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΣΤΑΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2471, ΚΗΥ-4837, ΚΗΥ-7828, ΚΗΙ-2409, ΚΗΙ-2444, ΚΗΥ-4819, ΚΗΥ-4835, ΚΗΥ-7834, ΚΗΥ-7850, ΚΗΙ-2433, ΚΗΙ-2479, ΚΗΙ-2402, ΚΗΥ-7784 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. ΧΒΙ-360 ΔΙΚΥΚΛΟΥ

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7807 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΗΙ-2480 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΗΥ-7835 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

24

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΜΕ-104886 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-4807, ΚΗΥ-7724, ΚΗΥ-4851, ΚΗΙ-2456, ΚΗΥ-4811, ΚΗΙ-2404, ΚΗΙ-2426, ΚΗΙ-2442, ΚΗΙ-2411, ΚΗΙ-2435, ΚΗΙ-2465, ΚΗΥ-4808, ΚΗΥ-7702, ΚΗΥ-7753, ΚΗΥ-7779, ΚΗΙ-2448, ΚΗΥ-7832, ΚΗΥ-4886 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ-104886, ΜΕ-37909, ΜΕ-46553 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Β' ΔΙΜΗΝΟΥ 2015

27

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ)

28

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (DEXION) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ