Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

7/12/2015, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 9/12/2015

07.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:54

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 9η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

3

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ