Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

14/8/2015, Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2016

14.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:08

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), τη 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2016.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 26η Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).