Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

16/10/2015, Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 21/10/2015

16.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:43

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Video συνεδρίαση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 21/10/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 65091/16-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Έγκριση υλοποίησης του έργου “Αγορά διατηρητέου κτιρίου για μελλοντική στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων” {Δήμαρχος}

 2. Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του γραφείου της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 4. Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σκουλάκη Μανώλη {Δήμαρχος}

 5. Αποδοχή επιχορήγησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για δημιουργία κωδικού & απόδοσή σε ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, Διάθεση πίστωσης {Αλεξανδράκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που αφορά την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού {Αλεξανδράκης}

 7. Έγκριση προμήθειας για την εκτύπωση τριπλοτύπων αυτογραφικών δελτίων βεβαίωσης παραβάσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων - ειδοποιήσεων {Αλεξανδράκης}

 8. Επιστροφή χρημάτων (Βασιλάκη Αφοι ΟΕ) {Αλεξανδράκης}

 9. Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα (Κοκολάκης Γεώργιος) {Αλεξανδράκης}

 10. Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα (Κοκολάκης Ιωάννης) {Αλεξανδράκης}

 11. Ανάκληση της 564/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί Έγκρισης οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης για το έτος 2014 {Βαρουδάκης}

 12. Αποδέσμευση κτηρίου του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θερίσου {Κεμεσίδης}

 13. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος(πρώην Πολυκλαδικό)” πρώην Δήμου Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης}

 14. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση – Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυσης δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου “Βελτίωση – Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκαταστάσεις ζημιών σε οδούς της πόλεως Χανίων από θεομηνίες” {Κεμεσίδης}

 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για χρήση Ξενώνα Φιλοξενίας (στο πλαίσιο της δράσης MIS 375253)” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας” {Κεμεσίδης}

 22. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου [1] της πράξης: “Εξοικονόμηση ενέργειας Χανίων” - Κωδικός Πράξης: 373771 – Τίτλος υποέργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 23. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Γαλατά για χρήση Ιατρείου” {Κεμεσίδης}

 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων εκτός σχεδίου πόλεως” {Κεμεσίδης}

 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Ανάπλαση αποκατάσταση – επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” στη Δ.Ε. Γαλατά Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 26. Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 27. Έγκριση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού {Φραγγεδάκης}

 28. Παράταση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας” στο Δήμο Χανίων {Φραγκάκης}

 29. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

 30. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών παραλαβής για την: α) Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων, β) Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων, γ) Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση – Επισκευή οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους χρήση 2015 {Πουλιδάκης}

 31. Ανάκληση της 179/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιχορήγηση του φιλοζωικού συλλόγου “Η Προστασία των Ζώων” {Μαράκης}

 32. Έγκριση προμήθειας μικροεργαλείων Υπηρεσίας Πρασίνου {Κοτζαμιχάλης}

 33. Δημοπράτηση κυλικείων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων {Αδοντάκης}

 34. Έγκριση παραχώρησης έδρας για νεοσύστατα σωματεία την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 {Αδοντάκης}