Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

19/6/2015, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 23/6/2015

19.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:37

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 23/6/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 36694/19-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 1. Καθορισμός ποσού συμμετοχής στο ολοήμερο Αθλητικό Πρόγραμμα {Αλεξανδράκης}

 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του {Αλεξανδράκης}

 3. Διαγραφή οφειλών από κλήσεις πρώην Καποδιστριακών Δήμων λόγω συγχώνευσής τους με το Δήμο Χανίων {Αλεξανδράκης}

 4. Διαγραφή οφειλών από κλήσεις λόγω εξόφλησής τους {Αλεξανδράκης}

 5. Διαγραφή οφειλής από κλήση λόγω διπλοκαταχώρησής της {Αλεξανδράκης}

 6. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας {Αλεξανδράκης}

 7. Προθεσμία καταβολής των οφειλών εισφοράς σε χρήμα βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 {Φραγγεδάκης}

 8. Πρόγραμμα εκμάθησης σκακιού για παιδιά στις Παιδικές – Εφηβικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 9. Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Βάδιση, σπονδυλική στήλη και ποιότητας ζωής” {Αδοντάκης}

 10. Αποδοχή χρηματοδότησης έργου “Κατασκευή νέου αγωγού άρδευσης από δεξαμενή έως Αγ. Φανούριο και επέκταση αρδευτικού δικτύου στη θέση Φάρμακα” από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 12. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για την Δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Οδών” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντος έργου με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου Περιβολίων” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 15. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για την στέγαση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού” {Κεμεσίδης}

 16. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Πλάκας Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση προμήθειας υλικών για την κατασκευή μεταλλικών κάδων {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2014 {Κουκλάκης}

 19. Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών (Πετμεζάς, Μακρυγιαννάκη) {Πουλιδάκης}

 20. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 'ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ” κατ'εξαίρεση της υπ'αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Πουλιδάκης}

 21. Έγκριση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος {Πουλιδάκης}

 22. Κατακύρωση Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμήθειας κάδων απορριμμάτων {Πουλιδάκης}

 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” {Φραγκάκης}

 24. Τροποποίηση Μνημονίου/Συμφωνίας Συνεργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, Θεματικός Άξονας 4 “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών” και του ειδικού στόχου “Προώθηση της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων” {Φραγκάκης}

 25. Δήλωση πρόθεσης Δήμου Χανίων περί παραχώρησης δημοτικού καταστήματος έναντι συμβολικού τιμήματος για τις ανάγκες δράσης προώθησης του έργου “Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές” {Φραγκάκης}

 26. Έγκριση παράτασης – επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της υπ'αριθμ. 18978/2014 σύμβασης με αντικείμενο την υπηρεσία “Δημοσιότητα – δικτύωση ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων” {Μαράκης}

 27. Συγκρότηση επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου 2015 {Μαράκης}

 28. Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς {Μαράκης}

 29. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος “MEET NATURE” {Μαράκης}

 30. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 120/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χανίων για το έτος 2015 με την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. {Κοτζαμιχάλης}

 31. Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης απευθείας αναθέσεων με διαπραγμάτευση προμηθειών, που αφορά τις “Ψηφιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών Κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης” με απευθείας ανάθεση