Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

4/3/2015, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 9/3/2015

04.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 9/3/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12355/4-3-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Συζήτηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

 2. Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το έτος 2015 {Κωτσάκη}

 3. Μεταβίβαση Μισθωτικής Σχέσης καταστημάτων 39 & 41 της Κ.Δ.Α. {Αλεξανδράκης}

 4. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον κ. Ντουνιαδάκη Εμμανουήλ {Αλεξανδράκης}

 5. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 6. Έγκριση εγκατάστασης επιταχυνσιογράφων από το ΤΕΙ Κρήτης σε δημοτικά ακίνητα {Κεμεσίδης}

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου – κατασκευή Βενζινάδικου συνεργείων Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης}

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αντικατάσταση γεώτρησης Δήμου Γαύδου θέση Λιβανέ” Δήμου Γαύδου {Κεμεσίδης}

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης}

 10. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερίσου {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για την στέγαση και λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού» {Κεμεσίδης}

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2013» {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση προμήθειας λοιπού υλικού - εξοπλισμού {Κεμεσίδης}

 15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων, Πακέτο Α, Δ και ΙΒ” {Μαράκης}

 16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων – πακέτο Γ” {Μαράκης}

 17. Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών {Μαράκης}

 18. Χορήγηση νέας άδειας ζωήλατου οχήματος εντός της πόλεως των Χανίων {Μαράκης}

 19. Δακοκτονία έτους 2015 {Μαράκης}

 20. Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2014 {Κονταξάκης}

 21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων και επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 22. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το ΕΚΦΕ Χανίων με τίτλο “Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά” {Περράκη}

 23. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το πολιτικό μνημόσυνο του Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου {Περράκη}

 24. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ Παγκρήτιου Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ζίου-Ζίτσου 2015 {Αδοντάκης}

 25. Συμπλήρωση και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων για την σύσταση νέας υπηρεσίας με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης και των κοινοχρήστων χώρων {Γενικός Γραμματέας}

 26. Ανάκληση της υπ'άριθμ. 121/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων για το έτος 2015 με την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. και λήψη νέας {Κοτζαμιχάλης}

 27. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 28. Λύση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης “Πράξη εφαρμογής περιοχής Πασακάκι – Χαρακιάς & τμήματος της πολεοδομικής μελέτης Παχιανά ΙΙ των τέως Δήμων Ελ. Βενιζέλου και Θερίσου Δ. Χανίων” {Φραγγεδάκης}