Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

15/6/2015, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 16/6/2015

15.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:36

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 16η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΑΚΟΥΒΑΣ (ΝΕΥΡΑΚΗΣ)

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΚΛΑΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ (ΨΑΡΙΔΗΣ)

4

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΑΚΟΥΒΑΣ (ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ)

5

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΑΚΟΥΒΑΣ (ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ)

6

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ” - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

7

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ” - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

8

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ

11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 242/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ