Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

17/9/2015, Ανοιχτοί χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Χανίων

17.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:10

Ενόψει της επανέναρξης του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης και των σχετικών ελέγχων από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, ανακοινώνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους ανοιχτούς χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου για τη διευκόλυνση τόσο των μονίμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης μας. Σε λειτουργία βρίσκονται είκοσι εννέα (29) παρκόμετρα, τα οποία καλύπτουν 746 ενεργές θέσεις στάθμευσης. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις θέσεις στάθμευσης:

p1

p2