Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

29/5/2015, Τέσσερις νέοι σταθμοί μέτρησης τιμών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Δήμο Χανίων

02.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:24

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων με το Δήμο Χανίων, εγκαθίστανται τέσσερις σταθμοί μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών όλων των ειδών, σε επιλεγμένα σημεία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Στόχος είναι ο διαρκής έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, για τη διαρκή ενημέρωση του κοινού με στόχο πάντα την ασφάλειά του.