Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

19/8/2015, Ανακοίνωση ανάθεσης εργασίας για τα " Βοτανίσματα στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων"

19.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:26

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
2. Το ΦΕΚ 1075/31-05-2011 με το οποίο γίνεται η σύσταση της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Χανίων
3. Την 838/15-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. Χανίων με την οποία γίνεται ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων”
4. Την υπ’ αριθμό 47830/04-08-2015  Τεχνική Έκθεση  της Διεύθυνσης Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων τον προϋπολογισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων  που τη συνοδεύουν.
5. Τις ανάγκες για τη φροντίδα των χώρων πρασίνου των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας για τα «Βοτανίσματα στα σχολεία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Χανίων», σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση  της Διεύθυνσης Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και τη συγγραφή υποχρεώσεων  που τη συνοδεύουν.
Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  4,407,09 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 και ώρα 12 το μεσημέρι στο αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 1ος όροφος.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Κονταξάκης Ευτύχιος

 

 

Πίνακας εργασιών Βοτανισμάτων στα Σχολεία Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Προυπολογισμός Βοτανισμάτων Σχολείων Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Συγγραφή υποχρεώσεων Βοτανισμάτων Σχολείων Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Τεχνική έκθεση Βοτανισμάτων Σχολείων Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου χανίων

Τιμολόγιο Βοτανισμάτων Σχολείων Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων