Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

8/6/2015, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 12/6/2015

08.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:31

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Κρήτης {Δήμαρχος – Φραγγεδάκης}.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Περάκης