Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

16/9/2016, Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση από το Δήμο Χανίων οι διανοίξεις και ανακατασκευές δρόμων

16.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε τμήμα των οδών Επισκόπου Νικ. Συντζανάκη και Ιωάννη Ταβουλάρη (από την Οσίου Νίκωνος και βόρεια), στην περιοχή της Νέας Χώρας.

 

Στην οδό Επισκόπου Νικ. Συντζανάκη έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι εργασίες ανακατασκευής του παλαιού ασφαλτοτάπητα, ενώ όπου είναι δυνατόν γίνεται η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την κατασκευή των κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων.

 

Στην οδό Ιωάννη Ταβουλάρη πραγματοποιούνται οι εργασίες εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπου είναι δυνατόν, η συμπλήρωση του δικτύου των ομβρίων υδάτων και στην συνέχεια θα γίνει η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα.

 

Αναφορικά με τον στύλο του δικτύου της ΔΕΗ επί της οδού Επισκόπου Νικ. Συντζανάκη, ο οποίος βρίσκεται εντός του οδοστρώματος, έχει γίνει έγγραφη ενημέρωση προς την Δ.Ε.Η. (αρ.πρ. 49647/29-8-16), και δεδομένου ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο ενημερωθήκαμε ότι η μετακίνηση του θα καθυστερήσει, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες.

 

Παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες διάνοιξης της παρόδου Πρ. Ηλία στην περιοχή Χαλέπα, μεταξύ των Ο.Τ. 1074-1073 και 1076.