Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

4/7/2016, Έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στις 5/7/2016

04.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 5η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

          1 )  Έγκριση προμηθειών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

Η Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

 

 

 

 

                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Μανώλης Αδοντάκης