Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

13/9/2016, Απάντηση από τον Δήμο Χανίων στo δημοσίευμα για την οδό Κορνάρου

13.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

 

Προς απάντηση των δημοσιευμάτων στον τύπο σχετικά με τα έργα που εκτελέστηκαν στην οδό Ι. Κορνάρου στην πόλη των Χανίων και τη μη αποκατάσταση στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια, σας ενημερώνουμε ότι:

 

Τα εν λόγω έργα εκτελέστηκαν από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. η οποία όφειλε και να αποκαταστήσει, και όχι από τον Δήμο Χανίων όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα.

 

Σε ότι αφορά τις αναφορές στον τύπο για τις αποχετεύσεις, περί μπαζών και την πιθανότητα δημιουργίας προβλήματος στο δίκτυο από τις βροχές, τις επόμενες μέρες και μετά από συνεννόηση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνεργεία της τελευταίας θα μεταβούν στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν τα υλικά παρ’ ότι επαναλαμβάνουμε ότι, η αποκλειστική ευθύνη αποκατάστασης μετά τις εργασίες που έγιναν εκεί είναι της Δ.Ε.Η που πραγματοποίησε παρέμβαση για υπογειοποίηση του δικτύου της και μετά το πέρας των εργασιών δεν έγινε αποκατάσταση.

 

Πέραν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων έχοντας ήδη προχωρήσει σε σύνταξη μελέτης αποκατάστασης και ανάπλασης των πεζοδρομίων (αστικός εξοπλισμός) της συγκεκριμένης οδού, πραγματοποίησε δημοπράτηση του έργου στις 16 Ιουνίου 2016 και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης μετά τους απαραίτητους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Χανίων ζήτησε από την ΔΕΗ αλλά και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως συνηθίζει να κάνει, να πραγματοποιήσουν τις όποιες εργασίες έχουν, πριν ξεκινήσει το έργο προκειμένου να αποφευχθούν οι συνήθεις καταστάσεις, μετά την ολοκλήρωση του έργου να σκάβεται ο δρόμος ξανά ώστε εκ των υστέρων να γίνονται εργασίες που χαλούν το οδόστρωμα.

 

Το έργο που αναφέρεται παραπάνω, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών.