Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/9/2016, Αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χανίων

19.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

 

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους δημότες του, που επλήγησαν από την πλημμύρα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015 ότι κατόπιν της ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ /1979/2015/Α325/02.02.2016 (ΦΕΚ 514/29.02.2016 τεύχος Β’) με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές του Δήμου Χανίων, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3056/Α321 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ:ΨΙΘΣ46530Ξ-95Ψ), που αφορά στις Προθεσμίες και Διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από την ανωτέρω πλημμύρα.

 

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.