Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

30/9/2016, Αυτοψία Δημάρχου Χανίων, Τ. Βάμβουκα, στις εργασίες οδοποιίας στην περιοχή της Ν. Χώρας & υπογραφή συμβάσεων για την προσβασιμότητα των πεζοδρομίων και την επέκταση του δικτύου πυροσβεστικών κρουνών

30.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή 30/9/2016, ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Γεώργιο Ξανθουδάκη, και υπηρεσιακούς παράγοντες, στις οδούς Επισκόπου Νικ. Συντζανάκη και Ιωάννη Ταβουλάρη, στην περιοχή της Νέας Χώρας.

Στα συγκεκριμένα σημεία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής του παλαιού ασφαλτοτάπητα, καθώς επίσης γίνεται και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων. Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” και η ολοκλήρωση τους αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, υπεγράφησαν σήμερα από τον Δήμαρχο Χανίων και τους αναδόχους εργολάβους οι συμβάσεις των έργων “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ».

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” ανέρχεται σε 41.300,00 € (με ΦΠΑ). Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης φθορών στα πεζοδρόμια όλου του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ασφάλεια στη διέλευση των πεζών.

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών θα εκτελεστούν με γνώμονα τη συντήρηση αλλά και τη βελτίωση της προσβασιμότητας πεζοδρομίων (για ΑμεΑ) αλλά και οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ» αφορά στην επέκταση του δικτύου των κρουνών για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου. Η επιλογή των σημείων για την τοποθέτηση νέων κρουνών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων και τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ., προκειμένου να καλύπτουν πραγματικές, εντοπισμένες από την Π.Υ. ανάγκες σε σημεία, όπου το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να τους τροφοδοτήσει επαρκώς.

Ο προϋπολογισμός σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 6.148,91€ (με ΦΠΑ), ενώ το έργο θα εκτελεστεί σε τριάντα ημέρες. 

 

1

2

3

4

5


Αρχεία

  1. odop1