Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

4/7/2016, Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, στις 5/7/2016

04.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 5η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Γνωμοδότηση επί των απόψεων της Επιτροπής Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Ακτή Παπανικολή – Νέα Χώρα.

2. Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Ακτή Κουντουριώτη & Δούκα.

3. Προτάσεις για συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), μοχλός ανάπτυξης για τον Δήμο Χανίων

4. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

5. Καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 Αθανασάκη Ειρήνη