Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

30/9/2016, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5/10/2016

30.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5/10/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 58106 /30-9-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 2. Ανάκληση της 669/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για τις ομάδες 5,15,16,25,35 και 46, που αφορούν είδη αρτοποιίας, για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του {Αλεξανδράκης}

 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 65/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ' επέκταση της υπ’ αριθμ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας {Περράκη}

 5. Συνδιοργάνωση παρέλασης με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 {Περράκη}

 6. Έγκριση προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) χωρητικότητας δεκαέξι (16) κυβικών μέτρων (m3) {Φραγγεδάκης}

 7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας των δημοτικών αθλητικών γηπέδων του Δήμου Χανίων σε όλα τα αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 {Κουκλάκης}

 8. Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού έτους 2014 ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου {Κουκλάκης}

 9. Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού έτους 2015 ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου {Κουκλάκης}

 10. Λήψη απόφασης σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Πωλιουδόβαρδα {Πουλιδάκης}

 11. Ορισμός εκπροσώπων για τη σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς λαϊκών αγορών {Πουλιδάκης}

 12. Δωρεά φυσικοθεραπευτικού και ιατρικού εξοπλισμού στο 2ο ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο {Ξανθουδάκης}

 13. Αποδοχή πίστωσης και ψήφισης δαπάνης, κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 14. Αποδοχή πίστωσης και ψήφισης δαπάνης, κατανομή της Γ΄ δόσης 2016 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Ξανθουδάκης}

 15. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδόρειθρου (Παπαδάκης Ιωάννης) {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδόρειθρου (Κανιαμού-Μπεμπλιδάκη Νίκη) {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδόρειθρου (Μάρκο Σπύρο) {Ξανθουδάκης}

 19. Παραχώρηση για χρήση χώρου στην περιοχή Μαλάξας Κεραμειών του Δήμου Χανίων για την κατασκευή δεξαμενών Δ1, Δ2 για τις ανάγκες του ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ {Ξανθουδάκης}

 20. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης: «Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες ελεύθερων χώρων» ΔΕ Θερίσου {Ξανθουδάκης}

 21. Παράταση συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη ενεργειακής – βιοκλιματικής αναβάθμισης πλατείας Γαλατά» {Ξανθουδάκης}

 22. Παράταση συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης παρατηρητηρίων στο δρόμο προς Μαλάξα» {Ξανθουδάκης}

 23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2015» {Ξανθουδάκης}

 24. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης σχολείου Πασακάκι Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 25. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Δήμου χανίων – Διανοίξεις διαπλατύνσεις οδών της πόλεως χρήση 2003-2004 Β φάση” {Ξανθουδάκης}

 26. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντηρήσεις παιδικών χαρών ” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως” {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάδειξη κτιρίου Μπικουβάρη ή Μπικουβαράκη και μετατροπή του σε κέντρο πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων” {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων” {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου” {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Πλάκας Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας στα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως – Φάση Β” {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΤΙΕ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ” {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού τελικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων» {Ξανθουδάκης}

 35. Παραλαβή της μελέτης «Απογραφή και αξιολόγηση δυνατοτήτων διάθεσης και επεξεργασίας ιλύος στην Περιφέρεια Κρήτης – Πρόταση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης {Ξανθουδάκης}

 36. Επικαιροποίηση της 256/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά συμπλήρωση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση και καλής εκτέλεσης για το έτος 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Βλαχάκης}

 37. Ανάκληση των 103/2016 και 170/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση και υπηρεσιών για το έτος 2016 {Βλαχάκης}

 38. Αντικατάσταση προέδρου επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια υλικών για το έργο συντήρηση – επισκευή οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους χρήση 2015» {Βλαχάκης}

 39. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 661/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ματαίωση της προμήθειας ελαστικών {Βλαχάκης}

 40. Επιστροφή χρημάτων (Κουκουτσάκη, Πολυχρονάκη) {Βλαχάκης}

 41. Επιστροφή χρημάτων (Τριλυράκη) {Βλαχάκης}

 42. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Κωστάκης) {Βλαχάκης}

 43. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Κατσουλάκης) {Βλαχάκης}

 44. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Λαμπαθάκης) {Βλαχάκης}

 45. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}