Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

8/7/2016, Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, επί της προτεινόμενης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου Χανίων.

08.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:13

 

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


Γνωμοδότηση σχετικά με την προτεινόμενη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου Χανίων


Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Νεκτάριος Αλεξανδράκης

Αντιδήμαρχος