Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

15/7/2016, Μετάθεση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Επί της προτεινόμενης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου Χανίων.

15.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29) την 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για την 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, λόγω παράτασης της διαβούλευσης με τους φορείς των Χανίων, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση σχετικά με την προτεινόμενη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου Χανίων

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Νεκτάριος Αλεξανδράκης

Αντιδήμαρχος