Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

12/8/2016, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/2016

12.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 17/8/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 47038/12-8-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο “ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ” κατά τη διαχειριστική περίοδο έτους 2015 {Βαρουδάκης}

 2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 3. Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 493/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Meet Nature – Α tourism product for Seniors to experience nature through creative and playfull learning” {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση παραχώρησης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σχολική επιτροπή Α' βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 5. Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση των άρθρων 52 και 61 του νέου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ Χανίων, που εγκρίθηκε με την 226/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χανίων {Σχετάκης}

 6. Επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης {Περράκη}

 7. Συνδιοργάνωση του 33ου επιστημονικού συνεδρίου της μαθηματικής εταιρείας με τίτλο “Τα μαθηματικά, θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης” {Περράκη}

 8. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 9. Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα την βραβευμένη ταινία “ΖΟΡΜΠΑΣ” στο Σταυρό Ακρωτηρίου {Περράκη}

 10. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Διαβητικό” Χωριό {Περράκη – Αλιφιεράκη}

 11. Έγκριση προμήθειας χλωρίων για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 12. Έγκριση προμήθειας μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 13. Έγκριση προμήθειας κλιματιστικών για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Αλιφιεράκη}

 14. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 {Βλαχάκης}

 15. Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 215/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί επιστροφής χρημάτων {Βλαχάκης}

 16. Επιστροφή χρημάτων (Δερμιτζάκης) {Βλαχάκης}

 17. Επιστροφή χρημάτων (Μπακατσάκης) {Βλαχάκης}

 18. Επιστροφή χρημάτων (Γλυμιδάκης) {Βλαχάκης}

 19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (Μαρινόπουλος) {Βλαχάκης}

 20. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Λιονάκης) {Βλαχάκης}

 21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016 του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 24. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 534/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ'επέκταση της υπ'αριθμ. 555/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

 25. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού ΚΕΠ {Αλεξανδράκης}

 26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών σε οχήματα του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 27. Έγκριση έκτακτης προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού {Φραγγεδάκης}

 28. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες των εκδηλώσεων του Αγροτικού Αυγούστου για το έτος 2016 {Μαράκης}

 29. Έγκριση 2ης παράτασης της μελέτης “Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας” {Μαράκης}

 30. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 440/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων” {Μαράκης}

 31. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 439/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση της 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας” {Μαράκης}

 32. Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου της Αγ. Μαρίνας στον Αθλητικό όμιλο Αγίας Μαρίνας Α.Ο.Α.Μ. {Κουκλάκης}

 33. Έγκριση παραχώρησης έδρας σε αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 {Κουκλάκης}

 34. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού δημοτικού κτηνιατρείου {Κουκλάκης}

 35. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας (γήπεδο Περιβολίων) για την ομάδα της ΠΑΕ ΑΟ ΧΑΝΙΑ για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 {Κουκλάκης}

 36. Κανονισμός λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Καλλικρατικού Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}

 37. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια σίτισης για ένα έτος στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα” {Πουλιδάκης}

 38. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια μιας συσκευής πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα {Πουλιδάκης}

 39. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Ξανθουδάκης}

 40. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 251/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή και εκτίμηση της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων {Ξανθουδάκης}

 41. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων και κτιρίων” {Ξανθουδάκης}

 42. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Άρση επικινδυνότητας τμήματος Φρουρίου Νησίδας Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 43. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου κατοικίας Μίκη θεοδωράκη” {Ξανθουδάκης}

 44. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανέγερση νέου βρφονηπιακού σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 45. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δ. Χανίων έτους 2015” {Ξανθουδάκης}

 46. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2015” {Ξανθουδάκης}

 47. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 48. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Γ φάση χρήση 2006” {Ξανθουδάκης}

 49. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και του 2ου ΠΚΝΤΜ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ» {Ξανθουδάκης}

 50. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευή και Αναδιαρρύθμιση κτιρίου για χρήση Ξενώνα Φιλοξενίας” του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 51. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυσης δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}

 52. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 53. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Μελέτη έργου οδοποιίας Δ.Δ. Θερίσου (Αγροτική Οδοποιία) Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμών Σκαλωτή, Νομικιανά, Άγιος Νεκτάριος Δήμου Σφακίων” {Ξανθουδάκης}

 55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά” Δήμου Γαύδου {Ξανθουδάκης}

 56. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 57. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα δασικής αναψυχής ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος στη νήσο Αγ. Θεοδώρων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 58. Έγκριση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 59. Έγκριση προμήθειας αστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 60. Γνωμοδότηση επί του αποτελέσματος της διαδικασίας για απευθείας ανάθεση από το Δ.Σ. για την “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων” για την ομάδα Ε: ελαστικά λοιπών διαστάσεων και οχημάτων