Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

15/4/2016, Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 20/4/206

15.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 15:36

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 20/4/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 20313/15-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή – Mayors Adapt twinning {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση προμήθειας Η/Υ, περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Αλεξανδράκης}

 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Αλεξανδράκης}

 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Αλεξανδράκης}

 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας δυο αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανών καταμέτρησης και διαχείρισης χαρτονομισμάτων και μιας μηχανής καταμέτρησης κερμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 8. Επιστροφή χρημάτων (ΑΛΜΑ Α.Ε.) {Αλεξανδράκης}

 9. Διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και προστίμων τους {Αλεξανδράκης}

 10. Διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και προστίμων τους {Αλεξανδράκης}

 11. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

 12. Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με την Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με τίτλο “Που πας με τέτοιαν άνοιξη καλέ μου” με ερμηνευτή τον Λουδοβίκο των Ανωγείων {Περράκη}

 13. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς {Περράκη}

 14. Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Σπλάντζιας {Περράκη}

 15. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο “Βελτίωση της συμβολής αδιεξόδου τμήματος της δημοτικής οδού (πρώην Π.Ε.Ο.) με τη Ν.Ε.Ο. στη θέση Πλατάνι της Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων” με φορέα υλοποίησης τη Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης {Κεμεσίδης}

 16. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφρωση ανοικτού αθλητικού κέντρου στην Αμπεριά” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων οδού Ι. Κορνάρου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015” {Κεμεσίδης}

 19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Επισκευή – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 20. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” {Κεμεσίδης}

 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 22. Αίτημα περί ακύρωσης της υπ'αριθμ. 164/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατεπέκταση της υπ'αριθμ. 915/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί καθορισμού θέσης άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο (καντίνα) εντός της Δ.Κ. Δαράτσου {Φραγγεδάκης}

 23. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 061205/ΟΤ1446 σχεδίου πόλεως “Παρηγοριά Ν. Κυδωνίας” (Ασημίδης Γεώργιος) {Φραγγεδάκης}

 24. Οριστική απομάκρυνση σχολάζοντος περιπτέρου το οποίο βρίσκεται στη Δ.Κ. Νεροκούρου (περιοχή Καλυκά – ανατολικά της πλατείας του πάρκου” {Φραγγεδάκης}

 25. Έγκριση τοποθέτησης καμπίνας HELLAS ON LINE A.E.” {Φραγγεδάκης}

 26. Πληρωμή δικαστικών εξόδων {Φραγκάκης}

 27. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Βουτετάκης Εμμανουήλ, Γούναρη Βουτετάκη Πελαγία, Βουτετάκης Κων/νος) {Φραγγεδάκης}

 28. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ενός (1) διασκευασμένου τραπεζιού εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας Κοζωνάκη Μιχαήλ του Αγγέλου {Πουλιδάκης}

 29. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας {Πουλιδάκης}