Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

22/11/2016, Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 23/11/2016

22.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7/11/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 69617 /18-11-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας επιβατηγών οχημάτων για το Δήμο Χανίων {Φραγγεδάκης}

 2. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2017 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Φραγγεδάκης}

 3. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2017 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Φραγγεδάκης}

 4. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη βράβευση με τη Γαλάζια Σημαία υποψηφίων ακτών του Δήμου Χανίων για το έτος 2017 {Φραγγεδάκης}

 5. Κοπή δέντρου στην οδό Ροζάκηδων {Φραγγεδάκης-Μαράκης}

 6. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/5, 23/5, 25/5, 31/5, 13/6 και 27/6/2016 {Πρόεδρος}

 7. Τροποποίηση Μνημονίου/Συμφωνίας Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” {Αλιφιεράκη}

 8. Έγκριση προμηθειών που θα γίνουν στα πλαίσια κοινωνικών δράσεων προς τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου ενόψει των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς {Αλιφιεράκη}

 9. Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσίας για την παροχή κυκλικής περιστρεφόμενης κατασκευής για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 10. Συνδιοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και τον ΔΟΚΟΙΠΠ {Περράκη}

 11. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση Αναψυχής” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Χατζηδάκης) {Πουλιδάκης}

 12. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς Πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών{Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου “Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015{Ξανθουδάκης}

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρέ Δ. Αποκορώνου{Ξανθουδάκης}

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης” {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου μνημείου Αυστραλών και Νεοζηλανδών{Ξανθουδάκης}

 17. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων Δήμου Χανίων{Ξανθουδάκης}

 18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων» {Ξανθουδάκης}

 19. Πληρωμή δικαστικών εξόδων αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης για την συμβιβαστική απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας με κ.α. 081118 στο Ο.Τ. 973Α του σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” (Καρναλάκης Δαμιανός και Νταγκουνάκη - Καρναλάκη Χρυσή) {Μαράκης}

 20. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 0908060/ΟΤ 4012 σχεδίου πόλεως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ” {Μαράκης}

 21. Ασυμφωνία περιγραφής ορίου οικισμού Κουνουπιδιανών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων σε σχέση με το διάγραμμα χάρτη {Μαράκης}

 22. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων έτους 2012 {Βλαχάκης}

 23. Έγκριση μετακίνησης από 30/11 έως 3/12 και αποζημίωσης του Αντιδημάρχου κ. Φραγγεδάκη Γεωργίου για τη συμμετοχή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη {Φραγγεδάκης}