Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

15/9/2016, Πρώτη συνάντηση εργασίας για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Χανίων

15.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 15/9/2016, στο Δημαρχείο Χανίων η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Χανίων και του αναδόχου του έργου εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα βήματα, που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα, έγινε καταμερισμός αρμοδιοτήτων, ενώ τέθηκε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών. Στόχος είναι να υλοποιηθεί το έργο έγκαιρα και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, που τίθενται από το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή στο οποίο πρόσφατα εντάχθηκε ο Δήμος Χανίων.

Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά τη συλλογή στοιχείων, που αφορούν το Δ. Χανίων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αγροτική δραστηριότητα, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις εκπομπές αέριων ρύπων, κ.λ.π. Η δεύτερη φάση αφορά την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει προτάσεις, δράσεις και έργα, που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας.

 

Σε δήλωσή τους ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Γιώργος Φραγγεδάκης, και ο Συντονιστής της Ομάδας Έργου, Γ. Γραμματέας του Δήμου, Δημήτρης Φραγκάκης, τόνισαν:

«Η κλιματική Αλλαγή είναι μια πραγματικότητα, η οποία επηρεάζει ήδη το περιβάλλον αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Η απόφαση της δημοτικής αρχής να ενταχθεί ο Δήμος Χανίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα ήταν συνειδητή και στοχευμένη. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί αλλά προχωράμε γρήγορα στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, προκειμένου πρώτα από όλα να τεκμηριώσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον τόπο μας. Τελικός στόχος είναι να ετοιμάσουμε ένα Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα είναι ο οδικός χάρτης αντιμετώπισης του φαινομένου και των συνεπειών του, τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια.‘Ένα εργαλείο, που παράλληλα θα μας επιτρέψει να αντλήσουμε χρηματοδοτήσεις από το ΠΕΠ, τα Τομεακά του ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, προκειμένου ο Δήμος να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Μόνο στον Άξονα 2 του ΠΕΠ Κρήτης προβλέπονται 258 εκατ. ευρώ για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Κι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε με αξιώσεις κονδύλια χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, το οποίο και υλοποιούμε». 

 

 

 

2

3

4

 

1

Αρχεία

  1. drasiklima2