Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

27/05/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 31η Μαΐου 2016

27.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 31/5/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.  28091/27-5-2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1)         Μετάθεση χρόνου παράδοσης, αλλαγή εργοστασίου και αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών υλικών που αφορούν στην “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων” {Μαυρομμάτης}

2)         Μεταφορά και συγχώνευση των δομών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ που ως αντικείμενο έχουν την προσχολική αγωγή, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, στις αντίστοιχες και ομοίου περιεχομένου δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}

3)         Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 717/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού Προέδρου με τον αναπληρωματικό του στην επιτροπή Παιδείας {Δήμαρχος}

4)         Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού {Δήμαρχος}

5)       Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου {Δήμαρχος}

6)       Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

7)       Έγκριση πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

8)            Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: “Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε ύμνους της εκκλησίας μας” με τον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Ν. Χανίων “Ο Γεώργιος ο Κρης” και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Χανίων {Περράκη}

9)            Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και άλλους φορείς του Νομού Χανίων του “Διεθνούς Πανοράματος Κινηματογράφου ΧΑΝΙΑ cine-Ιστορίες 2016” {Περράκη}

10)       Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 777/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης της επιτροπής καθαριότητας του Δήμου Χανίων  {Φραγγεδάκης}

11)       Ενοποίηση φυσικού αντικειμένου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων {Μαράκης}

12) Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών {Ξανθουδάκης}

13)       Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οικισμών Ανώπολης, Χώρα Σφακίων, Κομητάδες Δήμου Σφακίων” {Ξανθουδάκης}

14)       Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση Δημοτικής οδού Κοτσιανά – Περβολάκια με παράκαμψη από Χαραυγή έως Καλουδιανά (τμήμα Χαραυγή – Χαιρεθιανά) Ε.Π. 8 με παράκαμψη προς δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο, κλάδος 1” {Ξανθουδάκης}

15)       Ορισμός επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

16)       Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων  {Ξανθουδάκης}

17)       Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2015 {Βλαχάκης}

18)       Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού της εργασίας Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

19) Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Βλαχάκης}

20) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού {Πουλιδάκης}

21) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών παραλαβής των διαγωνισμών (1) προμήθεια τροφίμων και (2) προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού {Πουλιδάκης}

22) Έγκριση 3ου Πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παραγρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}