Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

4/5/2016, Εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλους της επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 9/5/2016

04.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την υπ' αριθμ. Πρωτ. 22865/28-4-2016 αίτηση παραίτησής του και μέλους της επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την υπ' αριθμ. 23337/4-5-2016 αίτηση παραίτησής του στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων, θα διεξαχθεί στις 9.5.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00.

 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Εμμανουήλ Κεμεσίδης