Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

21/10/2016, Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 26/10/2016

21.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων, στις 26.10.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 εκλογή του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την υπ' αριθμ. Πρωτ. 62756/19-10-2016 αίτηση παραίτησής της κας. Βουτετάκη

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μανόλης Αδοντάκης