Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

29/12/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

29.12.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 18:58

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 30η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, Β) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ) ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

2.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ

 

    Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως επειδή το θέμα της καθαριότητας αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας, και οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη ανάθεσης των εργασιών θα ήταν δυσμενείς για τον πληθυσμό. Η προηγούμενη σύμβαση ανάθεσης της καθαριότητας των δημοτικών αφοδευτηρίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έχει ήδη λήξει, για τις λοιπές εργασίες οι συμβάσεις ανάθεσης λήγουν τις επόμενες ημέρες ενώ και ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός που έχει διενεργηθεί δεν έχει ακόμη τελεσφορήσει λόγω που έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης θα πρέπει να διατεθεί η πίστωση για την πληρωμή δικαιωμάτων τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών πριν από την λήξη του οικονομικού έτους.

 

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           

                         

                                                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ