Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

23/5/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής, στις 23/5/2016.

23.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 23η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως καθώς θα πρέπει να γίνει άμεσα αναμόρφωση προϋπολογισμού προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκριθεί και στη συνέχεια να εκτελεστεί για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ