Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

25/5/2016, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/5/2016

25.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

 

Καλείστε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/10, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

1) Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 273/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ'επέκταση της υπ'αριθμ. 221/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016 {Αλεξανδράκης}

2) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Μανώλης Αδοντάκης