Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

2/9/2016, Επανίδρυση του 2ου Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας ζητά με επιστολή του στον αρμόδιο Υπουργό κ. Νίκο Φίλη, ο Δήμαρχος Χανίων Τ. Βάμβουκας

02.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

 

Tην άμεση επανίδρυση του 2ου Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας, προκειμένου να συνεχιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες από το Δήμο Χανίων για την κατασκευή του, είτε μέσω των Σ.Δ.Ι.Τ., είτε μέσω της ένταξης του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α., ώστε να λυθεί οριστικά το μείζον πρόβλημα στέγασης των μαθητών στη Δημοτική αυτή Ενότητα του Δήμου Χανίων, ζητά με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας κ. Νικόλαο Φίλη ο Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας.

 

Ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Χανίων στον κ. Υπουργό:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την υπ’ αριθ. 101876/Δ4 κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1901Β’/5-8-2013) καταργήθηκε από το σχολικό έτος 2013-2014, μεταξύ άλλων, και το 2ο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανατραπεί ο σχεδιασμός του Δήμου Χανίων σχετικά με την μελέτη και ανέγερση της σχολικής αυτής μονάδας που θα έλυνε το χρόνιο πρόβλημα στέγασης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δημοτική Ενότητα Ν. Κυδωνίας του Δήμου μας.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων το οποίο με την υπ’ αριθ. 71/2016 ομόφωνη απόφαση του (σχετ. 1) γνωμοδότησε θετικά ως προς την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για την ίδρυση Γυμνασίου στη Νέα Κυδωνία, για την αναγκαιότητα της οποίας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε επιπλέον και τα εξής:

  1. Το υπάρχον Γυμνάσιο δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις σημερινές ανάγκες του μαθητικού δυναμικού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, καθώς ο πληθυσμός της περιοχής διαρκώς αυξάνεται με αποτέλεσμα το σχολικό έτος 2015-2016 στο εν λόγω σχολείο φοίτησαν 307 μαθητές. Έτσι, τα τελευταία χρόνια το Γυμνάσιο λειτουργεί με 12 αίθουσες διδασκαλίας, ενώ στη μελέτη του σχολείου προβλέπονταν 6 αίθουσες διδασκαλίας και λοιποί χώροι οι οποίοι όμως σταδιακά μετατράπηκαν σε αίθουσες για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες που βιώνει καθημερινά μεγάλο μέρος των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού του εν λόγω σχολείου να είναι παντελώς απαράδεκτες.

  1. Για την ίδρυση του 2ου Γυμνασίου Ν. Κυδωνίας, υπάρχει ιδιόκτητο άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο του Δήμου Χανίων εμβαδού 3.490,75 τ.μ. που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως περιοχής Παρηγοριάς και της με αριθ. 1/2008 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής, Τομέας ΙΙΙ, Ο.Τ. 1422, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος Γυμνασίου – Λυκείου.

  2. Το 2ο Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας, μεταξύ άλλων, είναι στον προγραμματισμό του Δήμου Χανίων να κατασκευαστεί άμεσα είτε μέσω Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), είτε μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, όπως γνωρίζετε, είτε για την ένταξη του σχολείου στα Σ.Δ.Ι.Τ., είτε για την ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι αυτό να είναι ιδρυμένο. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από την με αριθ. Πρωτ. 190874/ΣΤ1/11-12-2013 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε σχετικό αίτημα που είχε αποστείλει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος του εν λόγω σχολείου (σχετ. 2), προκειμένου στη συνέχεια να προέβαινε στην εκπόνηση σχετικής μελέτης. Γι’ αυτό το λόγο, η επανίδρυση του εν λόγω Γυμνασίου είναι εξαιρετικά επείγουσα καθώς στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ανοίξουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τους Δήμους της Κρήτης, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.

  3. Τα παρατιθέμενα στοιχεία απογραφής του πραγματικού πληθυσμού την τελευταία εικοσαετία δείχνουν την τεράστια ανάπτυξη και πληθυσμιακή αύξηση της Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας.

Έτος

1991

2001

2011

Πληθυσμός

5.007

7.301

16.803

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε όπως προβείτε στην άμεση επανίδρυση του 2ου Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας, προκειμένου να συνεχιστούν οι απαιτούμενες ενέργειες από το Δήμο Χανίων για την κατασκευή του, είτε μέσω των Σ.Δ.Ι.Τ., είτε μέσω της ένταξης του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α., ώστε να λυθεί οριστικά το μείζον πρόβλημα στέγασης των μαθητών στη Δημοτική αυτή Ενότητα του Δήμου μας.

photo1