Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

28/11/2016, Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 2/12/2016

28.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του  Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 2η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1.Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου Κύτταρο Χαλέπας

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 2.Eγκριση τοποθέτησης αποσπώμενης ράμπας

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 3.Αίτημα Δημοτικού Σχολείου Χωραφακίων περί Κοπής Ευκαλύπτου

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 4.Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ 190_198 σχεδίου πόλεως Βλητές -Κριάρη Γεωργία

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 5.Προσκύρωση κοιν/στου χώρου στο ΟΤ 92 σχεδίου πόλεως Κάτω Σούδα

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 6. Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία Παρά-Πέντε

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 7.Ορισική παύση λειτουργίας καταστήματος εταιρείας CHANIA XFLYERS Ο.Ε

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 8.Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος Παναγιώτη Νικολαντωνάκη

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 9.Αδεια λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Ευστρατίας Παντζελιουδάκη

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

ΘΕΜΑ 10 Απομάκρυνση ή μετατόπιση περιπτέρου επι της οδού Χάληδων

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ