Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

29/9/2016, Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 3/10/2016

29.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:09

Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 3η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στον σύλλογο Ρευματοπαθών - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2. Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (Σύλλογο νεανικής επιχειρηματικότης)

3. Κοπή και αντικατάσταση δέντρου - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4. Απόφαση 8/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων («Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησίών με ΚΑΕΚ 501100231001, 501100231002, 501100231008 και 50110ΕΚ00039 (δρόμος) που βρίσκονται στη θέση “Καστρωχώρι” στον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων) - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5. Απόφαση 9/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων ( Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησίών με ΚΑΕΚ 501100316009 50110ΕΚ00059 (δρόμος) που βρίσκονται στη θέση “Κουκιανά” τον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6. Απόφαση 10/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων (Άρση ασυμφωνίας εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην οδό Φλωράνς μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων ΟΤ 9 & ΟΤ10 στη περιοχή Νέα χώρα του Δήμου Χανίων. ) - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7. Απόφαση 12/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων: Διαβίβαση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 1142/2014 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε προτεινομένη τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως «Κόκκινο Μετόχι Χρυσοπηγή» Δ. Χανίων με κατάργηση του πεζόδρομου μεταξύ των ΟΤ 1223 και 1223α και διαπλάτυνση της οδού ανατολικά της ιδιοκτησίας κατόπιν αιτήσεως του κ. Μπυράκη Πέτρου. - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών λόγω διάνοιξης οδού (Κόκκινο Μετόχι Χρυσοπηγή) - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.  Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας με κα 081440 ΟΤ Γ981-Γ982 (Ντινιόζου-Ζωϊδάκη) - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία 062222 στο ΟΤ 1006 (Παρηγοριά Βαμβακόπουλο)(Δοξάκης Πέτρος -Δοξάκη Μανωλία) - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ) - Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12. Απόφαση 73/2016 Δημοτικής Κοινότητας Χανίων περί διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στο βορειοανατολικό τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ