Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

14/11/2016, Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15/11/2016

14.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 15η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αίτημα περί Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου -Συμβουλευτική Μονάδα ΚΕΘΕΑ

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2Αίτημα περί Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου -Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ΚΗΦΑΑΜΕΑ

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα περί Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου -Χαμόγελο του Παιδιού

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα περί Παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία ΚΑΡΕΝΤΑ ΑΕ -Εμπορία Αυτοκινήτων

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5 . Εισήγηση περί κοπής Δέντρου στην οδό Ροζάκηδων

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

.6. Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος Ανδρέα Μαρινάκη

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Γεωργίου Σκαφά

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιοκτησίας “Γ. ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 0908060 /ΟΤ 1401 σχεδίου πόλεως -Πασακάκι -Χαρακιάς-

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

10.Αποζημίωση ακινήτων -Μαροπουλάκη -Κλεάνθους Σύλβια

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11.Ασυμφωνία περιγραφής ορίου Ο΄ οικισμού Κουνουπιδιανών ΔΕ Ακρωτηρίου Δ. Χανίων σε σχέση με το διάγραμμα χάρτης

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ