Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

7/7/2016, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 8/7/2016

07.07.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

 

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 8η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως προκειμένου να αποφανθεί λόγω του ότι διανύουμε τουριστική περίοδο περί αντιμετώπισης του παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ακτή Παπανικολή

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ