Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

24/8/2016, Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 24/8/2016

24.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 24η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 23ης/8/2016 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2017.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2017.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης 

Νεκτάριος Αλεξανδράκης

Αντιδήμαρχος Χανίων