Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

19/8/2016, Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/8/2016

19.08.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 23η του μηνός Aυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα περί παραχώρησης Πάρκου Ειρήνης & Φιλίας. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2.Αίτημα περί παραχώρησης αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Χαλέπας. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3..Αίτημα περί παραχώρησης Θεάτρου Sun Salvatore. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για παίξιμο μουσικής. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Δημοτικής Αγοράς ( ALZHEMER ). Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Λήψη απόφασης για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Ταταράκη Νεκτάριου. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Βρυωνάκη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τζιλιβάκης Ν-Κουβεδάκης Αρ.-Παντελάκης Θεοχ. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Χαράλαμπου Πουλιουδοβάρδα. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10.Οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Αικατερίνης Κουτσούκου. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11. Αποζημίωση τμ. κοινωφελούς χώρου (Ροδοκανάκη -Τόλια Αναστασίας). Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12. Αποζημίωση τμ. κοινωφελούς χώρου (Κουτσαυτάκη Νικόλαου). Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

13. Απαλλοτρίωση για διάνοιξη οδού Καράφα. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

14.Αποζημίωση τμ. Κοινοχρήστου χώρου Γεωργουδάκη Ιωάννη. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

15. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία Νικητάκη -Χριστοδούλου Ειρήνης. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

16.Καταβολή αποζημίωσης γης με κ.κ. 030334/ΟΤ900 (Τζαγκαράκη Ιωάννα) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

17. Αιτήματα περί διαγραφής προστίμων. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ