Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

5/9/2016, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 7/9/2016

05.09.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 12:45

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Αίτημα περί παραχώρησης Πλατείας Δημοτικής Αγοράς (Ν.ALZHEIMER) Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος

2.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εξυπηρέτηση αερόστατου . Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

3..Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου τοποθέτησης προτομών και μνημείων . Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4..Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κων/νου Βρυωνάκη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ευστρατίας Παντζελιουδάκη Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6. Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Εμμ. Γιακουμάκη. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Παναγιώτης Καλφάκης Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8.Ανάκληση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Χρ. Λινάρδου. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Αποζημίωση ακινήτων (Μαροπουλάκη Εβελίνας-Αθηνάς). Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10. Καταβολή αποζημίωσης σχεδίου πόλεως (Τζαγκαράκη Ιωάννα)Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11. Απαλλοτρίωση οδού στα Λενταριανά.(Μόντε Βάρδια) Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12.Αρχιτεκτονική μελέτη ΒΑ Τμ. Πλατείας Ελευθερίας. Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γ. Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ