Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

10/10/2916, Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 14/10/2016

10.10.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση -Μητρικού Θηλασμού-

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

2.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλατεία Δημοτικής Αγοράς -Σύλλογος επιχειρηματικότητας

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περράκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πλατεία Αγίων Αποστόλων για test drive (Ε.Ατσαλάκης &ΣΙΑ ΕΕ)

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Ξανθουδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Aνάκληση άδεια καντίνας ιδιοκτησίας WITTER VINROY-EZEKIEL παραλία Αγιος Ονούφριος

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5. Λήψη απόφασης περί ανάκληση της υπ'αριθμ. 130/2016 απόφασης Ε.ΠΖ(Χρ. Λινάρδος)

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Καταβολή αποζημίωσης γής στην ιδιοκτησία κ.κ. 010429/ΟΤ176- Διγενάκη Ιωάννη

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8.Απαλλοτρίωση τμ. Οδού Γεωργιακάκηδων -Μπορμπόλη Γαβριήλ

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Διάνοιξη οδού ανατολικά ΟΤ 693 σχεδίου πόλεως Κουμπέ

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10.Απόφαση 8/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων («Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησίών με ΚΑΕΚ 501100231001, 501100231002, 501100231008 και 50110ΕΚ00039 (δρόμος) που βρίσκονται στη θέση “Καστρωχώρι” στον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων)

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11.Απόφαση 9/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων ( Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησίών με ΚΑΕΚ 501100316009 50110ΕΚ00059 (δρόμος) που βρίσκονται στη θέση “Κουκιανά” τον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων)

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12.Απόφαση 11/2016 Πολεοδομικών Θεμάτων «Προσκύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου»

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ