Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

1/4/2016, Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 5/4/2016

01.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 5η του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.Αιτήματα περί Παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων:

α)Φιλοζωϊκού Συλλόγου

β)Χαμόγελο του Παιδιού

γ)ΚΗΦΑΑΜΕΑ “Η ΣΤΟΡΓΗ”-Σύλλογος γονέων &κηδεμόνων κινητικά & νοητικά υστερούντων Ατόμων

δ)Τομεακής Οργάνωσης Χανίων ΚΝΕ

Εισηγητές αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βαρβάρα Περράκη ,Μανώλης Αδοντάκης,Μανώλης Φραγκάκης ή αρμόδιοι υπάλληλοι

2. Αίτημα κ Μιχ. Βρυσανάκη περί καθορισμού θέσης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον κόμβο της Σούδας εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Αίτημα κου Βαρδαξή Ιωάννου περί τοποθέτησης καντίνας σε δημοτικό ακίνητο της Χρυσής Ακτής εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Κεμεσίδης ή αρμόδιος υπάλληλος

4. Αίτημα της κας Πεντάρη Αρτεμισίας περί ακύρωσης της υπ'αριθμ. 915/15 περί καθορισμού θέσης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (καντίνας)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5. Διαβίβαση εγγράφων περί Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή Κουνουπιδιανών εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Αίτημα κου Μαρίνου Χριστίδη περί καθορισμού θέσεις άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στην πλατεία 1866 εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

7.Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ.κ. 081443 στα ΟΤ 982 & 989 Α σχεδίου πόλεως Νέα Χώρα (Γαλανάκης Αντώνιος)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Απαλλοτρίωση κοιν/στου χώρου ή τμήματος αυτού (αίτημα κου Καραμπινάκη Αργύρη)εισηγητής αρμόδιος

Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κ.α. 120128, 120129 και 120130 στο Ο.Τ. 1031 του σχεδίου πόλεως «Χαλέπα» (Βουτετάκης Εμμανουήλ, Γούναρη-Βουτετάκη Πελαγία, Βουτετάκης Κων/νος) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10 Kαταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 061205/ΟΤ 1446 σχεδίου πόλεως “Παρηγοριά Ν. Κυδωνίας” εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11.Εγκριση τοποθέτησης καμπίνας ΗΕLLAS ONLINE Α.Εεισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Κεμεσίδης ή αρμόδιος υπάλληλος

12.Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου περιοχή Καλυκά στην Ανατολική πλευρά της πλατείας -πάρκου μπροστά απο το πολυκατάστημα ΙΝΚΑ εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

13.Λήψη απόφασης περί άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗ -εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

14. Λήψη απόφασης περί άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

15.Λήψη απόφασης περί άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ .-εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ